2 december 2020

Van 1 tot en met 29 december is op het Stadhuisplein in Eindhoven de reizende multimediale tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’ te zien. Dit is een project van stichting Open Mind, waarmee de stichting in samenwerking met een grote groep jonge ervaringsdeskundigen mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar wil maken.

De tentoonstelling is naar Eindhoven gehaald door lokale partners in welzijn: Lumens, Combinatie Jeugdzorg, Apanta-GGZ en GGzE. In ons werk zien wij steeds meer jongeren die kampen met depressie. Door beperkingen die de coronacrisis jongeren oplegt, blijft dit aantal stijgen. Met ondersteuning van deze tentoonstelling willen de organisaties bewustwording creëren, stigmatisering rondom depressiviteit verminderen en het taboe op het praten hierover doorbreken.

Gezichten en verhalen

Dertig jonge mannen en vrouwen die openhartig vertellen over hun depressiviteit vormen de kern van de tentoonstelling. Zij delen letterlijk hun verhaal en gezicht in de reizende multimediale tentoonstelling ‘OPEN over depressiviteit’, samengesteld door stichting Open Mind en gefotografeerd door Linelle Deunk. In de indrukwekkende verhalen vertellen ze over de manier waarop zij hun depressie ervaren en wat hun omgeving hierin kan betekenen. Dit doen ze om mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar te maken. Zij ervaren namelijk dat er een groot taboe rust op het praten over hun depressie, terwijl juist dít, samen met effectieve hulp van buiten, een sleutelrol speelt in de zoektocht naar een passende manier om hiermee om te gaan.

Eindhoven

Rond de tentoonstelling in Eindhoven organiseert stichting Open Mind in samenwerking met Lumens, Combinatie Jeugdzorg, Apanta-GGZ en GGzE een OPEN programma om het gesprek verder op gang te brengen, voor zover de maatregelen dit toelaten.

Tentoonstelling Open Mind