10 december 2020

De training Positief bekeken! heeft de Planetree Project Award gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt voor merkbaar betere, mensgerichte zorg. In nauwe samenwerking met cliënten van GGzE Centrum autisme ontwikkelde GGzE, gesubsidieerd door ZonMw, de training 'Positief bekeken!'. In deze training gaan cursisten hun sterke kanten (her)ontdekken, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan.

De visie van GGzE is dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze meedoen aan de samenleving. GGzE wil daarom cliënten helpen om hun persoonlijke talenten te ontdekken en te gebruiken. De focus op sterke kanten en mogelijkheden van de cliënt speelt altijd een rol in de hulpverlening bij GGzE Select centrum autisme. Tot nu toe ontbrak een programma dat zich expliciet en exclusief richt op de kwaliteiten van mensen met een aandoening in het autisme spectrum (ASS). Het project Positief bekeken! past binnen de visie van de GGzE en richt zich expliciet op het (her)ontdekken van sterke kanten en kwaliteiten, het ontwikkelen van deze sterke kanten en het benutten hiervan in het dagelijks leven. Hiermee is er meer balans in het aanbod van GGzE Select centrum autisme. Het doel van de training is het bevorderen van het welbevinden en empowerment van de deelnemers.

Er is een uitgebreid draaiboek opgesteld waarin per bijeenkomst de inhoud, de werkvorm en opdrachten staan beschreven. Vervolgens is een cursusboek opgesteld voor de cursisten. Tenslotte is de cursus inhoudelijk getest via een cliëntenpanel. Dit heeft geresulteerd in een training bestaande uit 12 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 2 individuele coachingsgesprekken van 1 uur. In de eerste 6 bijeenkomsten ligt de nadruk op het ontdekken en herkennen van sterke kanten en kwaliteiten. De tweede serie van 6 bijeenkomsten staan in het teken van ontwikkelen van de ontdekte sterke kanten. Hier staat het oefenen en daadwerkelijk inzetten van de sterke kanten in het dagelijks leven centraal.