9 februari 2021

De Brabantse ziekenhuizen Máxima MC, Catharina Ziekenhuis, St. Anna Zorggroep en de geestelijke gezondheidsorganisatie GGzE gaan een unieke samenwerking aan: ze starten een regionale dienstenpoule voor psychiaters. 

Dankzij de samenwerking in de regionale dienstenpoule wordt de dienstlast voor psychiaters verlaagd en verloopt het op- en overnameproces voor patiënten in de toekomst beter en efficiënter. Na een succesvolle pilot hebben de bestuurders van de organisaties hiervoor de samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Rondom psychiatrische zorg in de regio Zuidoost Brabant is al enige tijd een roep om meer samenwerking zichtbaar. Regelgeving, zoals de Wet verplichte GGZ en Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP), stuurt steeds meer aan op regionale samenwerking. Zo zijn er eerder afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en GGZ-instellingen voor crisishulp op de Spoedeisende Hulp. Met als doel om patiënten zo vloeiend mogelijk door het op- en overnameproces te laten lopen; zonder dat zij ‘eilandjes’ ervaren tussen het ziekenhuis en GGzE. De opnamecapaciteit wordt daardoor beter afgestemd.

Met de komst van de regionale dienstenpoule zetten de vier organisaties een volgende stap in het verbeteren van de regionale samenwerking. Al vanaf 1 oktober vorig jaar draaien ca. 25 psychiaters in de vier organisaties beurtelings de avond-, nacht en weekenddiensten voor álle klinisch opgenomen patiënten in de hele regio. In de laatste twee kwartalen van 2020 gebeurde dit nog in de vorm van een pilot, maar vanaf nu is de samenwerking dus definitief bestendigd.

Verlaging dienstlast voor psychiaters

Het is voor veel organisaties al een aantal jaren lastig om psychiaters te vinden. Vooral psychiaters die bereid zijn om in loondienst te werken en diensten te draaien, zijn erg schaars. Dankzij de nieuwe samenwerking wordt de dienstlast voor psychiaters verlaagd. De verwachting is dat de aantrekkingskracht voor psychiaters om in de regio te werken groter wordt nu er per psychiater gemiddeld nog maar 5 tot 6 diensten per kwartaal overblijven. Voor sommige psychiaters is dat een verlaging van wel 70%. Dit zien we inmiddels terug. Hoewel het voor veel psychiaters in het begin nog erg wennen was om in een andere organisatie te werken tijdens een dienst, zijn vanuit hen de eerste positieve geluiden hoorbaar. Deze bevestigen dat de betere afstemming tussen organisaties leidt tot betere zorg voor de cliënten en de dienstlast daadwerkelijk verlaagd wordt.