16 februari 2021

Eefje werkt al sinds 2009 op de klinische afdeling neuropsychiatrie. Tegenwoordig onderdeel van Nestor. Ze begon er als stagiaire, volgde een ontwikkeltraject tot verpleegkundig senior en is sinds twee jaar coördinator. “Ik heb me hier altijd kunnen ontwikkelen middels trainingen en cursussen. Ik voel me echt gezien door het management omdat zij meedenken over je kwaliteiten en persoonlijke groei.”

Eefje Hartveld

Dat ze al zo lang bij dezelfde afdeling werkt heeft ook te maken met de doelgroep: volwassen en ouderen met de meest uiteenlopende ziektebeelden. Van manische depressie tot Korsakov en schizofrenie. Het is een doelgroep die volgens Eefje wordt onderschat: “men denkt vaak dat wij alleen lichamelijke zorg bieden. Maar we hebben hier te maken met een complexe doelgroep die intensieve zorg op verschillende vlakken nodig heeft. Ze hebben niet-aangeboren hersenletsel en gedragsproblemen met psychiatrische verschijnselen. Dat veroorzaakt soms agressief gedrag. Iets dat bij een oudere doelgroep niet altijd verwacht wordt. Maar we kennen hier ook veel humor. En de rijke levenservaring van cliënten is vaak erg interessant.”

Levensfase

Het beeld bestaat wellicht dat er minder toekomstperspectief is omdat veel cliënten op leeftijd zijn. “Maar ook dan zijn er altijd doelen te stellen. Ook in die levensfase wil je een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven hebben. We helpen ze met zaken als dagritme, structuur, vergroten van netwerk, zelfzorg… En wanneer mensen in hun laatste levensfase zitten, begeleiden we ze daar ook bij. Ik vind het mooi om daar in rol in te mogen spelen en ze een stukje geborgenheid te bieden. Het is mooi om te zien hoe iemand de rust kan vinden in die laatste fase.”

Open communicatie

De kliniek is ook een leerafdeling en werkt daarom veel met leerlingen en stagiaires. “Zij geven een frisse wind en houden ons scherp.” Het team van Eefje is een zelfsturend team. Bij iedereen wordt gekeken naar zijn/haar krachten en interesses. “De betrokkenheid in het team is groot. Er is oog voor elkaar en ruimte om alles te bespreken; op professioneel vlak maar ook persoonlijke zaken en gevoelens. Die open communicatie is belangrijk en maakt dat ik me er zo op mijn plek voel.”