2 februari 2021

Het was redelijk uniek: een samenwerking tussen de ggz en gehandicaptenzorg. Tien jaar geleden sloegen GGzE en Lunet zorg de handen ineen en startten een kliniek voor cliënten met een verstandelijke beperking en psychische problemen. Een hectische tijd waar in hoog tempo werd gewerkt. Zo herinneren teamleider Ilona Debie en GZ-psycholoog Martijn Vos zich de beginperiode.

“Op 1 februari 2011 begonnen we met 20 nieuwe mensen en op 15 februari gingen we open. Er kwam veel op ons af, maar het was heel spannend en bijzonder om van begin af aan samen iets op te bouwen”, vertelt Martijn. OPSY kliniek begon met één unit voor 9 cliënten. Dit waren mensen die veelal elders binnen de ggz waren vastgelopen. Een moeilijke doelgroep met ontwrichtend gedrag. “Het is een doelgroep die ik vaak tussen wal en schip zag vallen”, zegt Ilona. “Daarom was het ook zo belangrijk dat OPSY kliniek er kwam. Je moet bij deze cliënten kijken naar hun verstandelijke mogelijkheden en je communicatie en benadering daar op aanpassen.”

Simpel en doeltreffend

Managers Marleen Grimbel du Bois en Marecille van Herpen waren er ook bij vanaf de start. Zij schreven destijds de visie. Martijn: “En die is eigenlijk super simpel: in verbinding staan met de cliënt, anders kijken naar probleemgedrag en zoeken naar balans. Die visie is tien jaar later nog net zo goed toepasbaar. Ik vind het tof dat het na al die tijd nog dezelfde waarde en kracht heeft. Het staat als een huis.” De kracht zit ‘m ook in de onderlinge samenwerking tussen de klinische en ambulante medewerkers. Ze zijn op de hoogte van het traject van elkaars cliënten. Ze volgen de reis van de cliënt van begin tot eind zodat het een doorlopend geheel is. “Wij staan echt naast de cliënt en investeren daar flink in”, zegt Ilona.

‘OPSY heeft met haar expertise een regionale en bovenregionale functie voor deze bijzondere cliëntenpopulatie. Door de goede verbinding tussen kliniek en ambulant en het outreachend werken weet OPSY deze expertise op een effectieve manier in te zetten en draagt het bij aan de deskundigheidsbevordering van andere hulpverleners. De visie en passie is terug te vinden in alle lagen bij OPSY.’ Zo staat te lezen in een rapport uit 2018 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Doorgroei

Inmiddels in de kliniek gegroeid naar drie units. Ook is er een goedlopend dagprogramma opgesteld en is OPSY Thuis erbij gekomen. Als Ilona droomt over de toekomst, hoopt ze dat er ook een OPSY Wonen komt. “De doorstroom is niet altijd even makkelijk. Het zou mooi zijn als cliënten onder onze visie in woningen kunnen verblijven. We bieden cliënten nu al een voor- en natraject en met woonbegeleiding zou het plaatje helemaal compleet zijn.”

Wat feiten op een rij

  • OPSY kliniek bestaat 10 jaar, Maar het gehele centrum bestaat al vanaf 2005!
  • Scholing, teambuilding, kennisdeling vinden we belangrijk in ons werk
  • In onze zorgvisie staat het herstel van het normale leven centraal
  • De dagbehandeling en het dagactiviteitenprogramma is een belangrijk onderdeel van de kliniek
  • Wisten jullie dat er elke dag gewandeld wordt, ook als het regent....
  • En dat er iedere dag door de cliënten met begeleiders zelf wordt gekookt
  • We er naar streven dat mensen niet langer dan strikt nodig opgenomen zijn en dat we daarvoor "OPSY THUIS" hebben ontwikkeld waardoor cliënten eerder naar huis kunnen?
  • We hebben in de 10 jaar ongeveer 500 cliënten in behandeling gehad
  • Cor Overdijk is als huismeester al vanaf het begin aan de kliniek van OPSY verbonden
OPSY