1 april 2021

Mirjam van den Nieuwenhuijzen, algemeen directeur divisie Zorg bij GGzE, wordt per 1 juni 2021 bestuurder bij Pluryn.

Met haar benoeming krijgt de nieuwe raad van bestuur van Pluryn steeds meer vorm. Eerder werd Eddy van Doorn benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur per 1 juli. De nieuwe raad van bestuur zal uit drie personen gaan bestaan.

Pluryn is een landelijk werkende zorgorganisatie met meer dan 400 locaties. Er werken 7.400 professionals en 1.000 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in hun voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.