25 mei 2021

Dankzij de maatregelen die ProRail, NS en overige vervoerders nemen om suïcide te voorkomen, zijn er jaarlijks 30 procent minder suïcides op het spoor. Dat blijkt uit een onderzoek van onder anderen GGzE- psychiater Cornelis van Houwelingen.

Succesvolle aanpak

Cornelis van Houwelingen, expert op het gebied van suïcide, onderzocht met een aantal collega’s of de aanpak van de verschillende vervoerders werkt. Hij stelt vast dat met de maatregelen per jaar waarschijnlijk wel 85 zelfdodingen worden voorkomen. Het totaalaantal suïcides in Nederland nam tot 2017 toe, maar op het spoor daalde het aantal sinds 2015. Vanaf 2018 bleef het aantal ongeveer gelijk. Daarmee daalde het aantal suïcides op het spoor eerder en ook meer dan de landelijke ontwikkeling.

Samen suïcides voorkomen

ProRail, NS en overige vervoerders werken al jaren samen om suïcides te voorkomen. Vanaf 2010 zijn veel stappen gezet. Zij werken aan drie belangrijke punten: het aanbrengen van hekken en sloten, het aanspreken van mensen en meer samenwerking.

GGzE

Ook vanuit GGzE is er veel aandacht voor suïcidepreventie. Wij streven naar een maatschappij waarin niemand eenzaam en radeloos zou moeten sterven door suïcide. We willen het aantal suïcides verminderen en suïcidaliteit bespreekbaar maken. We willen gerichte en continue aandacht voor suïcidaliteit bij alle cliënten in zorg. Verder willen we drempels verlagen bij het zoeken en vinden van hulp, en het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen die kampen met suïcidaliteit.

Zelf leren helpen?

Wil je zelf leren hoe je iets kunt betekenen voor mensen die kampen met suïcidale gedachten? Volg dan de gratis training van 113 Zelfmoordpreventie of download daar de Vraag maar-app.