26 mei 2021


2020 stond vrijwel volledig in het teken van het coronavirus. Het was een jaar met enorm veel impact voor cliënten en hun naasten, maar ook voor medewerkers van GGzE.

Het was tijd voor een pas op de plaats en er volgden heel bijzondere en inspannende maanden. Maar ook maanden waar we met trots op terug kunnen kijken over hoe we als GGzE met deze crisis omgaan en er met elkaar uitkomen. We zijn onze medewerkers dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en het harde werk dat door iedereen verzet is.

Mentale vooruitgang

De coronacrisis maakt duidelijk dat mentale gezondheid minstens zo belangrijk is als fysieke gezondheid. We hebben de belangstelling voor mentale gezondheid zien groeien en zetten ons graag in om ook komende periode te werken aan mentale vooruitgang. Daarin hebben we als samenleving veel te winnen.