11 juni 2021

In 2021 zijn GGzE en Design Academy Eindhoven (DAE) een unieke driejarige samenwerking aangegaan. Met als kerngedachte ‘Bruggen bouwen in de community: van mondiale kennis naar lokale mentale kracht’. We beogen dat er op een creatieve, baanbrekende manier naar mentale gezondheidsvraagstukken wordt gekeken.

De samenwerking beslaat een aantal projecten. Waaronder een jaarlijks uit te reiken GGzE Planetree Stimuleringsprijs voor een DAE-student die een innovatief concept voor mentale gezondheid heeft ontwikkeld.

Gesprekstoolkit over stress

De Nederlandse Mirte van der Nat is een van de deelnemende studenten. Met haar afstudeerproject wil ze mensen in staat stellen om laagdrempelig in gesprek te gaan over stress, zelfreflectie en kennis te vergroten. Ze kwam er in haar onderzoeksfase namelijk achter hoe helpend praten kan zijn. Het zorgt voor reflectie, herkenning en uitwisseling van kennis en tips. Ze gaat daarom een gesprekstoolkit ontwerpen. “De kit bevat een fictieve stadsplattegrond die ontastbare stressfactoren zoals 'het meer van verwachtingen' en 'de stad van eindeloze taken' laat zien. De kaart biedt een taalkundig en visueel hulpmiddel voor discussies over wat men als stress ervaart, en welke routes men kan nemen om van de ene gemoedstoestand naar de andere te komen.”

DAE Design concept

De kracht van visualisatie

De Roemeense Miruna Barbuceanu heeft het idee voor een helende mat, met bijbehorend pak en visualisatie-app. Haar inspiratie kreeg ze via de Duitse psychiater Schultz die rond 1920 een ontspanningsmethode ontwikkelde. “Ik ben zijn methode gaan toepassen toen ik zelf veel stress had. Ik ervoer dat ik controle kreeg over mijn geest en dat dit ook effect had op mijn fysieke ongemakken. Ik vind die wisselwerking tussen lijf en geest heel interessant. Met mijn design stimuleer ik de geest door middel van begeleide verhalen en concentratieoefeningen.”

DAE Design concept 2

Uitwisseling

Eerder dit jaar kregen de studenten een lezing vanuit GGzE over de organisatie en mentale gezondheid. De studenten kunnen gebruikmaken van alle kennis en ervaring die GGzE in huis heeft; van zowel medewerkers als cliënten. “Ik vind deze samenwerking heel interessant en leuk”, vertelt Miruna. “Het is een mooie kans om iets bij te kunnen dragen aan zo’n belangrijk en wereldwijd thema als mentale gezondheid.”