28 juli 2021

Ons Breinpad is geopend. Dit ruim 4 kilometer lange wandelpad over het prachtige Landgoed De Grote Beek, gaat langs gebouwen, bos, kunst en natuur. Om rust te vinden, gedachten te stimuleren, te bewegen...

Voor het Landgoed is een masterplan gemaakt, dat voortborduurt op het masterplan dat tien jaar geleden is gemaakt en uitgaat van drie zorglandschappen: gesloten, besloten en open. Kernwaarden voor toekomstige ontwikkelingen op het Landgoed zijn een gezonde en helende omgeving voor cliënt, medewerker en bezoeker, de best mogelijke zorg en ruimte voor verbinding en betrokkenheid.

In herstelervaringen wordt steeds duidelijker dat natuur, buiten zijn, beleven, geuren en natuurlijke geluiden, een helende werking hebben. GGzE streeft ernaar om in haar gebouwen, wijze van ontvangst en de buitenomgeving, die helende principes uit te werken en langdurig te borgen. 

In 2018 zijn we begonnen met het uitwerken van het idee van een Breinpad. Voor de aanleg en onderhoud werken we samen met zoveel mogelijk gebruikers van het Breinpad; cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Zo hebben cliënten, vrijwilligers en medewerkers van ASML in mei 2019 de eerste Breinpad-brug gebouwd.

Het pad is voor iedereen toegankelijk! U kunt het beste de ingang Boschdijk nemen. Op ongeveer 50 meter verder het terrein op, vindt u aan de rechterkant een eerste Breinpad locatie.

breinpad 2
breinpad
breinpad