19 augustus 2021

Belactie cliënten GGzE

Vanaf 23 augustus 2021 kunnen cliënten van Direct en Select door medewerkers van GGzE telefonisch benaderd worden.

GGzE vindt het belangrijk dat cliënten online toegang hebben tot hun eigen dossier. Daarvoor is het cliëntportaal ‘Mijn GGzE’ beschikbaar.

Om meer cliënten op deze mogelijkheid te wijzen, bellen we vanaf 23 augustus met:

  • cliënten van Direct en Select die nog geen cliëntportaal hebben;
  • cliënten van Direct en Select die hun cliëntportaal nog niet geactiveerd hebben.

De cliënten ontvangen van ons een activatiecode voor hun eigen account en daar waar gewenst ondersteunen wij ze bij het activeren hiervan.