4 oktober 2021

GGzE wordt groener: ruimte voor de Grote Beek

De Grote Beek gaat weer stromen over het landgoed. Nu stroomt het water van de beek via buizen langs Vredeoord en de Boschdijk. Begin oktober startte de werkzaamheden waardoor het water weer zichtbaar wordt. Daardoor wordt de groene kwaliteit van Landgoed De Grote Beek flink verbeterd.

Vanaf oktober kunnen bezoekers van het landgoed mogelijk wat hinder ondervinden van de werkzaamheden. Over een flink deel van het terrein wordt een bedding gegraven en er zullen enkele bomen worden gekapt. Dit waterbeheerproject zal tot het einde van het jaar duren.

Diversiteit

De hinder en kap worden overigens ruimschoots gecompenseerd. Veel bomen worden ‘herplant’ elders op het terrein. Door de Grote Beek weer te laten stromen zal de biodiversiteit toenemen. Deze is grondig geanalyseerd. Na de werkzaamheden zal worden onderzocht wat exact de effecten zijn. Verbetering van de biodiversiteit is een belangrijk doel van dit project.

En er zijn nog meer positieve effecten. Door de Grote Beek weer ruimte te geven zal overlast bij stortbuien in de directe omgeving verminderen en gaat het landgoed minder verdrogen. En daarbij speelt Landgoed De Grote Beek een belangrijke rol in het klimaat van de stad. Onderzoek toont aan dat het landgoed een dempende werking heeft op hoge zomerse temperaturen.

Planetree

Al met al dragen de werkzaamheden bij aan een beter leefmilieu voor iedereen die op of rond het landgoed verblijft. Een boost voor de kwaliteit van deze helende omgeving, in lijn met Planetree en de groene ambities van GGzE.