14 september 2022

In vervolg op de zitting bij de Ondernemingskamer van 25 augustus over de ontstane bestuurscrisis bij GGzE hebben de raad van toezicht (RvT), de centrale cliëntenraad (CCR) en de ondernemingsraad (OR) van GGzE een regeling getroffen. Uitkomst van die regeling is dat per 13 september 2022 door de RvT Luc Kenter als interim-voorzitter raad van bestuur (RvB) en Job van der Have als interim-voorzitter RvT zijn benoemd.

Luc Kenter is een ervaren zorgbestuurder. Hij heeft de afgelopen 20 jaar als bestuurder in verschillende grote zorgorganisaties en voor commerciële organisaties gewerkt. Job van der Have heeft een achtergrond als advocaat en wordt regelmatig door de Ondernemingskamer aangesteld als tijdelijk en onafhankelijk toezichthouder en bestuurder in complexe geschillen.  

Luc Kenter en Job van der Have hebben de opdracht om alles te doen wat nodig is om de rust, het onderlinge vertrouwen en de samenwerking binnen GGzE te herstellen. Voorts zal Luc Kenter een aantal kritische dossiers, waaronder de opleiding voor de psychiatrie, begeleiden.

Daarnaast is Luc Kenter en Job van der Have verzocht om zo snel mogelijk te voorzien in de werving van een nieuwe raad van bestuur en de werving van drie nieuwe leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter, per 1 januari 2023.

De twee leden Gerard Mertens en Eliane Thewessen verlaten namelijk per 1 januari 2023 de RvT vanwege het einde van hun statutaire zittingstermijn. Het lid Joost Helms treedt per direct terug als lid van de RvT in verband met statutaire verplichtingen ten aanzien van het maximum aantal leden en vanwege zijn frequente verblijf in het buitenland.

De RvT, de CCR en de OR zullen zich ervoor inspannen om in het belang van GGzE, zijn cliënten en medewerkers de onderlinge verhoudingen te verbeteren en zien uit naar een goede samenwerking met Luc Kenter en Job van der Have.