15 november 2022

De RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) heeft besloten de opleiding tot psychiater bij GGzE te laten behouden. Dit doet zij voor de duur van een jaar met handhaving van het intensief toezicht. 

Met dit besluit herziet de RGS haar voorgenomen besluit tot intrekken van de erkenning. De RGS stelt in haar besluit dat: "de door GGzE genomen maatregelen het vertrouwen geven dat die er toe zullen leiden dat het opleidingsklimaat zodanig kunnen veranderen dat de erkenning van de opleiding in stand kan blijven.”

Daarmee komt een einde aan een nare periode van onzekerheid voor aiossen, opleiders en andere betrokkenen. Een periode die ook gepaard ging met hevige emoties en beschadiging van mensen. De huidige aiossen kunnen hun opleiding bij GGzE voortzetten en GGzE mag nieuwe aiossen in opleiding nemen.

Voorzitter raad van bestuur ad interim Luc Kenter: “Het afgelopen half jaar heeft een breed samengesteld kernteam - waarin ook de aiossen en opleiders zijn vertegenwoordigd - werkelijk kei- en keihard gewerkt aan een reeks van verbetermaatregelen die zorgen voor een veilig opleidingsklimaat. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe opleiders, een aangepaste governance (met escalatieroutes voor klachten van aiossen en een externe voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie) en een GGzE-brede Toezichtcommissie Opleidingen. Met de aiossen en de opleiders/opleidingsgroep voorop, hebben we de RGS in een aantal gesprekken ervan kunnen overtuigen dat we serieus werk maken van een veilig opleidingsklimaat en dat onze maatregelen werken. Die gesprekken hebben ons nog verder uitgedaagd in onze zelfreflectie en hebben ons daarmee geholpen in het nemen van de juiste maatregelen. Ik ben ongelofelijk trots op iedereen die hieraan, vaak onder moeilijke omstandigheden, zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Waar het nu op aan komt is dit vast te houden in ons gewone, dagelijkse werk en daar heb ik alle vertrouwen in.”