3 mei 2023

Het jaarverslag van GGzE over 2022 is verschenen. Het jaarverslag van De Woenselse Poort maakt deel uit van het jaarverslag van GGzE. Ook komen de jaarverslagen van MHFA en de Welshop hierin terug.

Na een bijzonder jaar richten we de blik weer vooruit. We hebben stappen gezet van inspiratie naar realisatie en we hebben een aantal belangrijke (her)certificeringen kunnen zekerstellen. In 2022 hebben we ook voorbereidingen getroffen om in de toekomst aan de vraag van onze cliënten en de samenleving te kunnen blijven voldoen.

Door de transitie, die we dit jaar gaan implementeren, willen we samenredzaamheid creëren in een sociaal netwerk waarbij mentale problemen zoveel mogelijk worden voorkomen en, waar mogelijk, samen worden opgelost.

Wil je meer weten over wat we in 2022 hebben gerealiseerd? Lees dan ons jaarverslag.

Ik wens je veel leesplezier!

Carla van de Wiel, voorzitter raad van bestuur