24 juli 2023

Naast de invoering van het Zorgprestatiemodel, wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook beter zicht krijgen op hoeveel zorg patiënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, de zorgvraagtypering. NZa gaat hiervoor gegevens verzamelen. Voor 1 september 2023 moet GGzE deze gegevens eenmalig aanleveren over de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023.

Waarom aanlevering aan NZa?

De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. De aanlevering aan de NZa is bedoeld om de zorgvraagtypering te verbeteren. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive.

Hoeveel zorg nodig in de toekomst?

Met een goede zorgvraagtypering kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, in gesprek over wat er nodig is om bepaalde groepen cliënten goed te helpen en om dit financieel mogelijk te maken. Dit kan eerlijke vergoedingen stimuleren voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. Daarnaast krijgen we hiermee een beter beeld welke zorg in de toekomst nodig is.

Gegevens moeten volgens wet- en regelgeving verstuurd en verwerkt worden

Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar NZa en veilig door de zorgautoriteit worden verwerkt. De informatie die GGzE aanlevert bij NZa is gedepersonaliseerd en dus niet te herleiden tot individuele cliënten.

Bezwaar tegen aanleveren van jouw gegevens?

Geef dit dan aan bij jouw behandelaar van GGzE via deze privacyverklaring. Je behandelaar levert dan een aantal informatie-elementen over jou niet aan bij NZa.