4 september 2023

Marc Mittelmeijer is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van GGzE. Marc neemt het stokje over van Job van der Have die deze functie tijdelijk vervulde. Met de benoeming van Marc Mittelmeijer als voorzitter is de raad van toezicht weer compleet. Eerder dit jaar traden al drie nieuwe leden toe. Dat zijn Marlies Telgenkamp, Eddy van Doorn en Angélique Koevoets. Tamara van Scheijndel en Henk Slagt hadden reeds zitting in de raad.

Dat de raad van toezicht nu weer op volle sterkte functioneert, is voor GGzE erg belangrijk. Onlangs startten Carla van de Wiel en Ingrid Willems als raad van bestuur. Onder hun leiding hernieuwt GGzE binnenkort haar meerjarenstrategie. Die is nodig nu er zoveel in ons werkveld in beweging is. “Dan is het waardevol te weten dat de raad van toezicht opgebouwd is uit stevige toezichthouders die samen veel kennis en een brede maatschappelijke ervaring inbrengen”, aldus Carla van de Wiel. “Dus we kijken met veel plezier uit naar onze samenwerking.”

Dat geldt ook voor Marc Mittelmeijer, zo laat hij aan de vooravond van zijn start bij GGzE weten. Hij is blij dat het team compleet is nu. En trots op de opdracht. “Ik vind GGzE een mooie en heel belangrijke organisatie. En dan ook nog één die actief is in de regio waar ik zelf woon en die ik zo goed ken. Ik ben in Eindhoven immers meer dan 10 jaar als docent en directeur aan Fontys verbonden geweest voordat ik in 2003 bestuurder in het onderwijs werd. Ik vind het eervol dat ik nu deze rol mag gaan vervullen. Dat klinkt misschien een beetje plichtmatig, maar ik bedoel en ervaar het precies zoals ik het zeg. Geen misverstand daarover. Cliënten hebben medewerkers hard nodig. En medewerkers hun organisatie. Ik ga de komende jaren samen met mijn collega’s mijn uiterste best doen om voor medewerkers, cliënten en het bestuur van betekenis te zijn.”

Marc Mittelmeijer (61) verbond zich na zijn studie welbewust aan het onderwijs en liet daarna de sector eigenlijk nooit meer los. Ooit stond hij zelf voor de klas en gaf les in zijn eigen vak: wiskunde. Tegenwoordig is hij bestuursvoorzitter van CVO, een koepel van middelbare scholen in Rotterdam. Dat was hij eerder voor onderwijsstichtingen voor PO en VO in onder andere Utrecht en Duiven. Daarnaast is hij momenteel voorzitter van de raad van toezicht van de Koraalgroep (verstandelijk gehandicaptenzorg) in Sittard en is hij bestuurlijk actief in verschillende organisaties in de onderwijssector. Daarvoor was hij als bestuurder of toezichthouder verbonden aan diverse organisaties in de wereld van de kunst, cultuur en zorg.

Marlies Telgenkamp (55) maakte tot voor kort deel uit van de raad van bestuur van Het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Naast de dagelijkse leiding was zij verantwoordelijk voor diverse strategische programma’s, onder andere op het gebied van zorginnovatie en e-health, patiëntenparticipatie en vernieuwing van het applicatielandschap. Per 1 september maakte Marlies de overstap naar SBOH waar zij is benoemd als voorzitter raad van bestuur. SBOH is werkgever van artsen in opleiding, financier van 12 opleidingen en strategisch partner in het zorg- en onderwijsveld.

Ook Eddy van Doorn (56) heeft een schat aan ervaring op bestuurlijk niveau in de gezondheidszorg. Op dit moment heeft hij de leiding over Pluryn, een zorgorganisatie die jongeren en volwassenen met een complexe zorgvraag en ernstige gedragsproblemen behandelt en ondersteunt en die voor een stevige ontwikkelopdracht staat: een kolfje naar zijn hand. Want eerder leidde hij met succes soortgelijke trajecten bij GGz-specialist Reinier van Arkel en HSK, een specialist in de ambulante GGz.

Angélique Koevoets (51) is op voordracht van de cliëntenraad lid van de raad van toezicht en eveneens goed thuis in de zorg. Zij is ruim 3 jaar bestuurder van Zuidwester, een organisatie in Zuid-West Nederland voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autisme spectrum. Daarvoor vervulde zij diverse directiefuncties bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, in haar laatste rol als divisiedirecteur forensische zorg/justitiële jeugdinrichtingen. Daarnaast is zij verbonden als eindassessor aan de leergang Executive Change Management bij het gerenommeerde SIOO.