6 juni 2024

GGzE werkt aan een duurzame toekomst. Zo houden we sinds 2018 onze milieucijfers bij. Van elektriciteit, aardgas, koelvloeistoffen in warmtepompen en airco’s, papierverbruik, restafval, plastic en drankenkarton afval, specifiek ziekenhuisafval, woon-werkkilometers enz. Waarom? In 2030 willen we de CO2-uitstoot verminderd hebben met 55% ten opzichte van 2018.

Goed nieuws... want onze inspanningen werpen binnen zes jaar al aanzienlijke vruchten af. We hebben onze CO2-footprint verminderd met maar liefst 33%! 

Hoe dan?

De grootste CO2-uitstoters binnen GGzE zijn elektriciteit, brandstof & warmte (aardgas) en woon-werkverkeer. Alleen de hoeveelheid restafval en totaal afval is iets toegenomen. Hoe komt dat? Prullenbakken van de kamers weg zorgde bij de start voor bewust naar een afvalstation toelopen en daar je afval scheiden en in de juiste bak gooien. Dat werkte prima. Maar juist dat scheiden doen we nu niet meer met zoveel aandacht. Gescheiden afval moet zo 'schoon' mogelijk zijn: er moeten geen dingen bij zitten die er niet bij horen. Al het afval dat niet gescheiden wordt ingeleverd, wordt verwerkt als restafval. De overige CO2-emissie van GGzE is gelijk gebleven of zelfs gedaald. 

Méér vierkante meters, toch minder elektriciteit

Vooral het elektriciteitsverbruik is flink afgenomen - terwijl het aantal vierkante meters juist is toegenomen! Navraag bij de afdeling Vastgoed leert dat we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd in LED-verlichting; het leeuwendeel van de daling in het elektriciteitsverbruik is daaraan te danken. Complimenten!

GGzE footprint 2023