Onze keurmerken

GGzE laat mensen groeien. We streven naar een hoge kwaliteit en continu verbeteren. Voor de best mogelijke mensgerichte zorg. En voor medewerkers die werken met plezier en hun werk goed en steeds beter willen doen.

Milieuthermometer Zorginstellingen

Samen met andere zorgorganisaties heeft GGzE in 2018 de Green Deal Zorg ondertekend. De Green Deal Zorg wil de voetafdruk op het milieu verkleinen. Naast CO2-uitstoot verminderen, een circulaire economie stimuleren. En door een zorgomgeving te creëren die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. GGzE voldoet aan het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg voor locatie De Grote Beek.

Milieuthermometer Zorg
PSO – Prestatieladder socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een keurmerk en een instrument. Het meet de mate van sociaal inclusief ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. GGzE heeft het PSO certificaat (trede 2) en presteert daarmee ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. We voldoen ook aan de kwalitatieve eisen voor passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Ook voor socialer inclusief ondernemen presteren we bovengemiddeld.

PSO - Prestatieladder Socialer Ondernemen
ISO Healthcare (NEN-EN 15224)

GGzE is gecertificeerd voor ISO Healthcare. Dit is een internationaal erkende norm die de eisen van ISO 9001 omvat, uitgebreid en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn. Belangrijke thema’s in de norm zijn risicomanagement, cliëntveiligheid en continu leren en verbeteren.

ISO Healthcare logo
Informatiebeveiliging (ISO27001 en NEN7510)

GGzE schenkt continu aandacht aan de veilige omgang met informatie. Het geeft cliënten en medewerkers zekerheid dat we belang hechten aan privacy en zorgvuldig omgaan met (persoonlijke) gegevens. GGzE is ISO27001:2013 en NEN 7510:2017 gecertificeerd.

ISO informatiebeveiliging logo
Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ (h)erkent vooruitstrevende zorgaanbieders, positioneert cliënten en faciliteert de dialoog over goede Basis GGZ. Het Keurmerk erkent zorgaanbieders binnen de Basis GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Het zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek. Zo werken we samen aan de kwaliteit van kortdurend generalistisch handelen.

Basis-GGZ logo