Ben je (bijna) in het bezit van een artsendiploma en wil je je specialiseren tot psychiater? Bij GGzE kun je de volledige opleiding tot psychiater volgen. We zijn een erkende opleidingsinstelling en hebben elk jaar 5 opleidingsplaatsen met stages naar keuze. De volledige opleiding duurt 4,5 jaar.

De opleiding

De opleiding tot psychiater van GGzE maakt deel uit van de Onderwijs en Opleidingsregio Zuid Oost Nederland - kortweg OOR ZON - waarin 13 regionale opleidings- en zorginstellingen samenwerken. We werken in deze opleiding nauw samen met de Universiteit Maastricht. De opleiding tot psychiater heeft in juli 2015 na visitatie (officiële inspectie) een hernieuwde erkenning gekregen voor 5 jaar.

Je volgt het onderwijs in Eindhoven en Maastricht. De opleiding is ingericht volgens de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Dit houdt in dat het onderwijs beantwoordt aan het probleemgestuurde, contextuele en competentiegerichte opleiden.

Opbouw

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar en bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2,5 jaar psychiatrie algemeen
    Dit onderdeel omvat diverse stages waarin een breed scala aan psychische syndromen (klinisch en ambulant) voorbij komt. Daarnaast is er aandacht voor spoedeisende en ziekenhuispsychiatrie (in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven).
  • 2 verdiepingsjaren
    De verdieping volg je naar eigen keuze in de volwassenenpsychiatrie, de kinder- en jeugdpsychiatrie of de ouderenpsychiatrie. Binnen elk van deze aandachtsgebieden kun je je verder verdiepen in een groot aantal psychische syndromen. Ook zijn er stagemogelijkheden op het gebied van psychotherapie, transculturele psychiatrie, verstandelijke beperking, beleidspsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en wetenschappelijk onderzoek. Er is een regio-overstijgend centrum voor forensische psychiatrie en een TOPGGz-afdeling voor klinische (forensische) jeugdpsychiatrie.

Onderzoek en innovatie

Binnen GGzE is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie van de zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische syndromen. Door middel van onderzoek doen we nieuwe inzichten op die we toepassen in onze behandelingen. Er zijn verschillende onderzoekslijnen binnen GGzE.

De intensieve samenwerking met de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven krijgt onder meer gestalte in diverse promotieonderzoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor wetenschappelijke stages in de opleiding tot psychiater. Daarnaast biedt GGzE praktisch onderwijs en stages aan medische studenten en co-assistenten.

Opleiders

Inhoudelijke vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleider.

Machteld Marcelis

Dr. Machteld Marcelis is de opleider van de opleiding tot psychiater.

Machteld Marcelis
Tine Hendriks

Drs. Tine Hendriks is de plaatsvervangend opleider.

Tine Hendriks

Solliciteren

Wil je solliciteren? We ontvangen je sollicitatie graag op onderstaand adres:

GGzE
t.a.v opleiding psychiatrie
Postbus 909
postvak DP 3918
5600 AX Eindhoven

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding tot psychiater.

Contact