Ben je (bijna) in het bezit van een artsendiploma en wil je je specialiseren tot psychiater? Bij GGzE kun je de volledige opleiding tot psychiater volgen. We zijn een erkende opleidingsinstelling en hebben elk jaar 5 opleidingsplaatsen met stages naar keuze. De volledige opleiding duurt 4,5 jaar.

De opleiding

De opleiding tot psychiater van GGzE maakt deel uit van de Onderwijs en Opleidingsregio Zuid Oost Nederland - kortweg OOR ZON - waarin 13 regionale opleidings- en zorginstellingen samenwerken. We werken in deze opleiding nauw samen met de Universiteit Maastricht. Je volgt het onderwijs dan ook in Eindhoven en Maastricht.

De opleiding is ingericht volgens de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Dit houdt in dat het onderwijs beantwoordt aan het probleemgestuurde, contextuele en competentiegerichte opleiden. Gedurende de opleiding wordt ook intensief supervisie gegeven.

Opbouw

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar en bestaat uit 2 onderdelen:

 • 2,5 jaar psychiatrie algemeen
  Dit onderdeel omvat 5 halfjaarlijkse stages waarin een breed scala aan psychische syndromen (klinisch en ambulant) voorbij komt. Daarnaast is er aandacht voor spoedeisende en ziekenhuispsychiatrie (in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven).
 • 2 verdiepingsjaren
  De verdieping volg je naar eigen keuze in één van deze drie psychiatrische richtingen:
  • volwassenenpsychiatrie
  • kinder- en jeugdpsychiatrie
  • ouderenpsychiatrie.

Binnen elk van deze aandachtsgebieden kun je je verder verdiepen in een groot aantal psychische syndromen. Ook zijn er stagemogelijkheden op het gebied van psychotherapie, transculturele psychiatrie, verstandelijke beperking, beleidspsychiatrie, ziekenhuispsychiatrie en wetenschappelijk onderzoek.

Er is binnen GGzE een regio-overstijgend centrum voor forensische psychiatrie en er zijn twee TOPGGz afdelingen waar je stage kan lopen:

GGzE heeft tevens een samenwerking met de opleiding tot Klinische Geriater van het CZE.

Onderwijsactiviteiten

De diverse stages zijn een belangrijk onderdeel binnen de opleiding psychiatrie. Daarnaast volg je cursorisch onderwijs, dat afwisselend plaatsvindt in Eindhoven en Maastricht en wordt gegeven door onder meer universitaire experts. Er zijn naast het cursorisch curriculum ook locatiegebonden onderwijsactiviteiten, zoals:

 • klinische conferenties en workshops
 • journal club
 • CAT-besprekingen
 • referaten
 • capita selecta neurologie en interne geneeskunde
 • doelmatigheidsproject

Onderzoek en innovatie

Binnen GGzE is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie van de zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische syndromen. Door middel van onderzoek doen we nieuwe inzichten op die we toepassen in onze behandelingen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor wetenschappelijke stages tijdens de opleiding tot psychiater. Zo krijgt de intensieve samenwerking met de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven onder meer gestalte in diverse promotieonderzoeken.

Opleiders

Inhoudelijke vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleider.

Machteld Marcelis

Prof. Dr. M.C. Marcelis, psychiater, hoofdopleider psychiatrie, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie, Universiteit Maastricht.

Machteld Marcelis
Alexa Rutten

Drs. A.X. Rutten, kinder- en jeugdpsychiater, opleider aandachtsgebied Kinder- & Jeugdpsychiatrie, Promovenda Universiteit van Tilburg

Alexa Rutten
Marianne van Woensel

Drs. M.A. van Woensel, psychiater, opleider aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie.

Marianne van Woensel
Judith Rickelt

Drs. J. Rickelt, psychiater, plaatsvervangend opleider, opleider aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie

Judith Rickelt psychiater

Solliciteren

Wil je solliciteren? We ontvangen je sollicitatie graag per mail via:

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding tot psychiater.

Contact