Als verpleegkundig specialist werk je als zelfstandig bevoegd behandelaar. De behandeling richt zich op de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het persoonlijke functioneren binnen hoogcomplexe zorgsituaties. Je geeft daarnaast leiding aan het verpleegkundig team en hebt taken op het gebied van kwaliteitsverbetering, innovatie en onderzoek. De opleiding tot verpleegkundig specialist ggz, een combinatie van onderwijs en praktijk, kwalificeert je voor de specialisatie.

De opleiding

GGzE is een erkende praktijkinstelling voor de driejarige opleiding GGZ-VS te Utrecht. De opleiding (NLQF 7) bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel verdeeld over de beroepscompetenties klinisch handelen, innovatie & implementatie en wetenschappelijk onderzoek.

Wekelijks heb je één dag cursorisch onderwijs in Utrecht van experts uit het vakgebied. De overige vier dagen ben je werkzaam als Verpleegkundige in opleiding tot Specialist GGZ (VIOS GGZ) in de praktijk. Elk opleidingsjaar ga je naar een andere praktijkleerplaats. Je verdiept en verbreedt je kennis en kunde en brengt je verpleegkundige kwaliteiten verder tot ontwikkeling. Klinisch redeneren, psychofarmaca, co- en multimorbiditeit en somatiek nemen een belangrijke plaats in tijdens het cursorisch onderwijs en het praktijkleren.

GGzE heeft een sterk opleidingsklimaat, waarin je als Verpleegkundige in opleiding tot Specialist GGZ alle kans krijgt om te leren en te groeien van én met elkaar. De onderlinge betrokkenheid tussen de VIOS GGZ met de GGZ-VS is groot.

Naast het opleidingscurriculum faciliteert GGzE op een creatieve manier onderwijsactiviteiten, zoals met een refereerbijeenkomst en het aanbieden van een gevarieerde somatiek-stage. Tevens organiseert de VIOS-groep zelf informele bijeenkomsten met deels een ontspannend, maar ook een inhoudelijk karakter. Verbinding, verdieping en plezier worden gewaardeerd.

Erkenning

Na het afronden van de opleiding heb je de onderwijsgraad Master of Science en word je opgenomen in het BIG register, artikel 14. Daarnaast sta je ingeschreven in het Register Verpleegkundig Specialisten.

De GGZ-VS is binnen GGzE goed gepositioneerd en kan de functie in de volle breedte van het vak uitoefenen. De GGZ-VS is opgeleid tot zelfstandig behandelaar, die vanuit het verpleegkundig specialisme de rol van regiebehandelaar heeft binnen de totale behandeling. Ook is er volop ruimte voor de rol van innovator of voor onderzoeker; afhankelijk van je wensen en voorkeuren.

Toelatingseisen

Je bent iemand die zich verwondert en niet standaard denkt. Je bent toe aan meer verantwoordelijkheid en wilt het verpleegkundig vakgebied naar een hoger niveau tillen. Je neemt een voortrekkersrol op het gebied van innovatie, beroepsinhoud en zorgverlening en je hebt hart voor je patiënt en diens naasten. Je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en weet je persoonlijke balans tussen werk, opleiding en privé goed te bewaken.

Toelatingseisen:

  • In bezit van een diploma hbo-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift)
  • Geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister (Wet BIG artikel 3)
  • Minimaal 2 jaar werkervaring (min. 0,8 fte) als verpleegkundige in de GGZ
  • Aantoonbaar bovengemiddelde competenties, blijkend uit een door jou samengesteld portfolio dat voldoet aan de door GGZ-VS gestelde eisen (criteria zijn te vinden op de website van de opleiding: Onderwijs- en Examenregeling, Bijlage 10, Eisen portfolio)
  • Beheersing van de Nederlandse taal (niveau 3F, 4F); beheersing van de Engelse taal (niveau B2).

In enkele specifieke gevallen kan een aanvullend instroomassessment het vereiste hbo-v bachelor getuigschrift vervangen. De hiervoor geldende eisen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van GGZ-VS.

Voldoe je op dit moment nog niet aan de toelatingseisen, maar wil je wel daarnaartoe ontwikkelen? Neem dan contact op.

Ervaring in een ander werkveld? Geen probleem! Als jij een hbo-Verpleegkundige bent die werkzaam is in een ander werkveld dan de GGZ, je de uitdaging wilt aangaan om GGZ ervaring op te doen, zodat je de opleiding tot GGZ-VS kunt doen? Dat kan bij GGzE. We maken dan een programma op maat.

Opleider

De opleider van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ is Pascale Rollé.

Solliciteren

De opleiding start elk jaar in januari maar je kunt het hele jaar solliciteren. De selectie vindt plaats in het najaar op grond van de toelatingseisen.

Wil je solliciteren? We ontvangen je sollicitatie graag op het volgende adres:

GGzE
t.a.v. opleiding verpleegkundig specialist
Postbus 909
5600 AX Eindhoven

Je kunt ook solliciteren via de website Werken bij GGzE.

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? We helpen je graag. Bel ons of stuur een e-mail.

Opleider vs ggz