Als verpleegkundig specialist GGZ lever je verpleegkundige behandeling en begeleiding aan cliënten met complexe GGZ-problematiek. Daarnaast geef je leiding aan (nieuwe) vormen van hulpverlening. De opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ, een combinatie van onderwijs en praktijk, kwalificeert je voor deze specialistische functie.

De opleiding

De opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ duurt 3 jaar. Je volgt 1 dag per week onderwijs in het opleidingscentrum van GGZ-VS en werkt 4 dagen in de praktijk. De opleiding start elk jaar in januari.

Tijdens de opleiding verdiep je je in diagnostiek en behandelingen en leer je hoe je deze op basis van behandelresultaten kunt bijstellen. Daarnaast leer je hoe je onderzoek opzet en uitvoert. In het praktijkdeel is er aandacht voor innovatie en zorgbeleid, preventie en consultatie, coaching en deskundigheidsbevordering. In het 3e jaar integreer je de verworven inzichten en doe je de masterproof behandelverantwoordelijkheid.

Na afronding heb je de kennis en expertise in huis om cliënten met complexe problematiek te behandelen en ben je in staat om leiding en sturing te geven aan kwaliteitsbeleid, praktijkgericht onderzoek en nieuwe verpleegkundige zorg- en hulpverleningsconcepten.

De opleidingsplaatsen worden aangeboden door GGzE en samenwerkende (zorg)instellingen in de regio. GGzE is een erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ. We werken hierin samen met de Koraalgroep en de PAAZ van het Catharina-ziekenhuis

Tijdens je opleiding heb je een aanstelling als Verpleegkundige In Opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist (VIO GGZ-VS). Voor het werk in de praktijk ontvang je een salaris conform CAO GGZ.

Erkenning

Sinds 2009 is de titel verpleegkundig specialist GGZ erkend door het ministerie van VWS. Een erkenning bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde is aangevraagd.

Het Nederlands- Vlaamse accreditatieorgaan (NVAO) beoordeelt de opleiding als 'goed' op grond van een zogenoemde uitgebreide opleidingsbeoordeling. De opleiding behoort hiermee tot de 10% best presterende HBO & WO opleidingen in Nederland.

Toelatingseisen

Voor deelname aan de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ gelden deze toelatingseisen:

 • registratie in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3, Wet BIG
 • een afgeronde opleiding HBO-verpleegkunde of een inservice opleiding psychiatrisch verpleegkundige aangevuld met functiegerichte scholing op HBO-niveau, zoals:
  • de opleiding maatschappelijke gezondheidszorg GGZ
  • de kaderopleiding
  • de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • de opleiding senior-verpleegkunde
  • casemanagement
 • minimaal 4 jaar werkervaring (minimaal 80%) als verpleegkundige, waarvan minstens 3 jaar in de geestelijke gezondheidszorg
 • bovengemiddeld functioneren

Opleider

De opleider van de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ is Pascale Rollé.

Solliciteren

De opleiding start elk jaar in januari maar je kunt het hele jaar solliciteren. De selectie vindt plaats in het najaar op grond van de toelatingseisen.

Wil je solliciteren? We ontvangen je sollicitatie graag op het volgende adres:

GGzE
t.a.v. opleiding verpleegkundig specialist
Postbus 909
5600 AX Eindhoven

Je kunt ook solliciteren via de website Werken bij GGzE.

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? We helpen je graag. Bel ons of stuur een e-mail.

Inge Jonkers