GGzE ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van de beste mensgerichte zorg. Bezoekers van onze website kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken.

We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Contact

https://www.ggze.nl
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
(040) 297 01 70

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

Website GGzE

Deze website bestaat uit twee delen:

  1. www.ggze.nl. Hierop vind je informatie van en over GGzE. Op dit deel van de website word je nergens gevraagd persoonsgegevens in te vullen. Wel verzamelen we gegevens over het gebruik van de website.
  2. mijn.ggze.nl. Dit is het cliëntportaal van GGzE. Hierop vind je als cliënt informatie met betrekking tot de zorg die je krijgt bij GGzE. We verzamelen hier gegevens voor het aanmaken van je account en voor het kunnen beantwoorden van je vragen.

Wanneer we het in deze privacyverklaring hebben over ‘website’ of ‘website GGzE’ bedoelen we bovenstaande delen samen.

Persoonsgegevens die we verwerken

Als je onze website gebruikt verzamelen we de volgende gegevens:

E‑mailadres
Op de meeste formulieren vragen we je om je e-mailadres of, als je een verwijzer bent, dat van je cliënt om te kunnen reageren op je vraag of verzoek.

Op het cliëntportaal MijnGGzE gebruik je je e-mailadres om mee in te loggen. Daarnaast gebruiken we je e-mailadres om je er op te attenderen dat er nieuwe notificaties (meldingen) voor je klaarstaan in MijnGGzE. Via 'Mijn Instellingen' rechtsboven in het portaal kun je zelf instellen of en hoe vaak je mailtjes met notificaties wilt ontvangen.

Voor‑ en achternaam
Op de meeste formulieren vragen we je je naam in te vullen. We willen jou en, als je een verwijzer bent, je cliënt graag netjes aan kunnen spreken in bijvoorbeeld e-mails. Ook hebben we je naam of, als je een verwijzer bent, dat van je cliënt soms nodig om een aanmelding of inschrijving goed te kunnen afronden.

Telefoonnummer
Op sommige formulieren vragen we je om een telefoonnummer dat we kunnen gebruiken om contact op te nemen. In sommige gevallen is het invullen van een telefoonnummer niet verplicht.

Adres
Als dit nodig is voor een aanmelding of het leveren van een dienst, vragen we je om je adres of, als je een verwijzer bent, dat van je cliënt.

Geboortedatum en -plaats
Als dit nodig is voor een aanmelding of het leveren van een dienst, vragen we je om je geboortedatum en/of geboorteplaats of, als je een verwijzer bent, dat van je cliënt.

Geslacht
Als dit nodig is voor een aanmelding of het leveren van een dienst, vragen we je om jouw geslacht of, als je een verwijzer bent, dat van je cliënt.

Gegevens over activiteiten op onze website
We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan bijvoorbeeld geen IP-nummers op.

Internetbrowser en apparaat-type
We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Op sommige formulieren wordt gevraagd om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gezondheid
Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om details over de psychische en fysieke gezondheid, medicijngebruik en leefsituatie.

Burgerservicenummer
Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om het burgerservicenummer van de cliënt.

Verzekeringsgegevens
Bij een aanmelding voor zorg of ondersteuning vragen we om informatie over de zorgverzekering.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

GGzE verwerkt je persoonsgegevens, afhankelijk van je gebruik van de website, voor de volgende doelen:

Aanmelding voor verzekerde zorg
Om je verzekerde zorg te kunnen bieden en de financiering ervan te kunnen regelen moeten we je inschrijven in ons elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiervoor hebben we gegevens nodig over jou en over je gezondheid.

Aanmelding voor andere (niet verzekerde zorg) activiteiten
Als je je aanmeldt voor activiteiten die niet vallen onder verzekerde zorg, vragen we je een aantal gegevens in te vullen die nodig zijn om je aanmelding te kunnen voltooien en je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Reageren op vragen om informatie, compliment, klacht of tip
We willen je kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden, je verzoek uit te voeren of naar aanleiding van jouw compliment, klacht of tip contact met je op te nemen.

Verbeteren website
We willen jou met onze websites graag zo goed mogelijk helpen. Daarom verzamelen we op het websitedeel www.ggze.nl statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen zogenaamde ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn.

Cliëntportaal MijnGGzE

Wanneer je op de website klikt op de knop 'MijnGGzE' verlaat je de website van GGzE en word je doorverwezen naar het cliëntportaal MijnGGzE. Op de pagina Privacy cliënten GGzE kun je lezen hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens als je in behandeling bent bij GGzE.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

GGzE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je als ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Op de website Veilig internetten.nl vind je nuttige informatie over omgaan met kinderen online.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

GGzE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GGzE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GGzE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Ingevulde formulieren bewaren we uiterlijk 3 maanden. Dit doen we om aanmeldingen en andere vragen en verzoeken goed af te kunnen handelen.
  • Indien gegevens worden opgenomen in ons elektronisch patiëntendossier (EPD), geldt een (wettelijk verplichte) bewaartermijn van 15 jaar.
  • De gegevens over activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

GGzE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GGzE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

GGzE gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGzE en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je via de website verstrekte persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen via het formulier vraag/verzoek persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vervolgens vragen je te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GGzE heeft op deze website de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog-) gegevens te bemachtigen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformulier in.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Vragen? Neem contact met ons op

Als je een vraag of verzoek hebt, neem dan contact met ons op.

telefoon icon