Toegankelijkheidsverklaring

Het online opzoeken van informatie klinkt vanzelfsprekend. Maar wat als dat het niet zo is, door bijvoorbeeld een beperking? Voor blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden of mensen met een zintuiglijke of motorische handicap, is dit de dagelijkse werkelijkheid. Ook laaggeletterden, of mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen online.

GGzE vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. 

Je kunt de verklaring bekijken via deze link.

Toegankelijkheidslabel
Toegankelijkheidslabel

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur GGzE. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@ggze.nl 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.