Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen over het eigen risico en de rekening. Deze zaken zijn onderdeel van de Zorgverzekeringswet.

Eigen risico

Ik heb een verhoogd eigen risico. Hoe moet ik dit verlagen naar het minimale eigen risico?

Om het eigen risico te verlagen naar het minimale risico kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Ik heb geen verzekering, moet ik dan ook het eigen risico betalen?

Iedereen is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zonder verzekering mogen wij je niet in behandeling nemen.

Rekening

Ik heb een rekening gekregen, maar de genoemde startdatum klopt niet.

De startdatum die op de afrekening van de zorgverzekeraar staat, is niet altijd gelijk aan het moment dat je voor het eerst een afspraak hebt gehad. Wij openen namelijk jouw dossier al op het moment dat je wordt aangemeld. Die datum staat dan ook als startdatum op de afrekening.

Ik heb een rekening gekregen, maar ik ben niet eens bij GGzE geweest. Kan dat?

Dat komt omdat vanaf het moment van aanmelding werkzaamheden worden verricht zoals dossierstudie en screening-overleg. Ook kan het zijn dat een behandelaar je tijdens een spoedeisende situatie heeft bezocht (thuis of ergens anders). De kosten daarvan worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.  

Waarom krijg ik een rekening van een behandeling die een jaar geleden al gestopt is?

Pas als het volledige behandeltraject is afgerond of na 365 dagen als het behandeltraject langdurend is, mogen wij een rekening sturen naar de zorgverzekeraar. Daarom kan het zijn dat je pas na lange tijd van de zorgverzekeraar een onderbouwing ontvangt voor de eventuele vergoeding en mogelijk een rekening voor het eigen risico.

Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb over mijn financiële zaken?

Als je vragen hebt over de eigen bijdrage of het eigen risico dan kun je die stellen aan afdeling debiteuren van GGzE:

Of neem contact op met je zorgverzekeraar. Deze weet precies welke behandelingen worden vergoed en welke kosten je zelf moet betalen.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact