De Raad van Bestuur bestuurt concern GGzE onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de diverse adviesorganen. De Raad is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering.

De Raad van Bestuur van concern GGzE bestaat uit twee personen:

 • De heer J.W.M. (Joep) Verbugt - voorzitter Raad van Bestuur
 • Mevrouw M.L.J.W. (Marie-Louise) Vossen - Lid Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur voert haar taak als collegiaal bestuur uit. 

Aandachtsgebieden

De Raad van Bestuur werkt op basis van een verdeling van aandachtsgebieden.

Joep Verbugt heeft de volgende aandachtsgebieden:

 • algemeen bestuurlijke en organisatorische zaken
 • financiën en informatie
 • vastgoed en facilitair beleid
 • HRM en sociaal beleid
 • communicatie en PR

Marie-Louise Vossen heeft de onderstaande aandachtsgebieden:

 • zorginhoudelijk kwaliteitsbeleid
 • cliëntzaken waaronder klachtenregeling
 • onderzoek en opleiding
 • innovatie en product/marktcombinatie
 • zorginhoudelijke logistiek en bedrijfsvoering

Deze thema’s worden gezamenlijk opgepakt:

 • visie en missie
 • strategie en marketing
 • externe vertegenwoordiging

Contact

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat.

Contact