De raad van bestuur bestuurt concern GGzE onder toezicht van de raad van toezicht en in goed overleg met de diverse adviesorganen. De raad is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering.

De raad van bestuur van concern GGzE bestaat uit:

  • De heer Joep Verbugt - voorzitter raad van bestuur
  • Mevrouw Machteld Ploeg - lid raad van bestuur

De raad van bestuur voert haar taak als collegiaal bestuur uit. 

Aandachtsgebieden

De raad van bestuur werkt op basis van een verdeling van aandachtsgebieden.

Er komt een nieuwe verdeling in 2022.

Contact

De raad van bestuur is bereikbaar via het secretariaat.

Contact