De Raad van Toezicht controleert of concern GGzE het beleid uitvoert en het geld besteedt volgens conform de gestelde doelen. De raad beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van concern GGzE bestaat op dit moment uit 7 personen:

Dr. G.H.M. (Gerard) Mertens (1964)
Gerard Mertens is decaan Faculteit Management, Science en Technology van de Open Universiteit en tevens hoogleraar financieel management. Gerard is per 1 januari 2015 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE en is sinds 1 januari 2019 voorzitter. In die rol is hij tevens voorzitter van de auditcommissie en lid van de commissie Governance van de Raad van Toezicht. Hij woont in Heerlen.

Ir. J.B. (Joost) Helms (1973)
Joost Helms is directeur van de Eindhoven Academy; een instituut voor opleiding en training op het gebied van succesvolle samenwerking in de Brainport regio Eindhoven. Daarvoor was hij wethouder bij Gemeente Eindhoven. Joost is op 1 oktober 2015 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE. In die rol is hij tevens lid van de commissie Governance en van de commissie Innovatie van de Raad van Toezicht. Hij woont in Woudenberg.

Mr. T.E. (Tamara) Van Scheijndel (1970)
Tamara van Scheijndel is legal counsel bij Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen en Heerlen. Tamara is op 1 oktober 2015 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE en is sinds 1 januari 2019 vice-voorzitter. Tevens is zij lid van de commissie Kwaliteit, HRM en Veiligheid en van de commissie Governance van de Raad van Toezicht. Zij woont in Weert.

E.A.P.M. (Eliane) Thewessen MD (1957)
Eliane Thewessen is voorzitter van de Raad van Bestuur van AxionContinu, een dienstverlenende organisatie voor ouderen in Utrecht en omgeving. Eliane is per 1 januari 2015 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE. In die rol is zij tevens voorzitter van de commissie Kwaliteit, HRM en Veiligheid van de Raad van Toezicht. Ze woont in Bergambacht.

I. (Ingrid) Meijer (1972)
Ingrid Meijer is strategisch Adviseur bij de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Brabant Midden-West en Noord. Ingrid is per 1 januari 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE. In die rol is zij tevens lid van de commissie Kwaliteit, HRM en Veiligheid van de Raad van Toezicht. Ze woont in Nistelrode.

Drs. H. (Henk) Slagt RA (1960)
Henk Slagt is lid van het College van Bestuur van ROC Zadkine (een MBO-onderwijsinstelling in Rotterdam). Henk is per 1 januari 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE. In die rol is hij tevens lid van de auditcommissie en van de commissie Innovatie van de Raad van Toezicht. Hij woont in ’s-Hertogenbosch.

Prof. Dr. H. (Henk) Garretsen (1952)
Henk Garretsen is research fellow en emeritus hoogleraar bij departement Tranzo, het Wetenschappelijk Centrum van Tilburg University gericht op kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van zorg en welzijn. Henk is per 1 januari 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht van GGzE. In die rol is hij tevens lid van de commissie Innovatie van de Raad van Toezicht. Hij woont in Helmond.

Contact

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat.

Contact