Als verwijzer of collega-behandelaar kun je bij De Catamaran terecht voor consultatie, advies of een second opinion. We bieden diagnostiek en behandeling aan op basis en specialistisch niveau. Door kennis te delen, willen we de kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ-zorg op een hoger plan brengen.

Consultatie en advies

Heb je behoefte aan het bespreken van (geanonimiseerde) casuïstiek of wil je dat een deskundige met je meedenkt over de oplossing van een specifieke vraag? Dan kun je bij De Catamaran terecht voor persoonlijke consultatie of advies.

Consultatie vindt ook plaats in structurele overleggen op regionaal en landelijk niveau. Onder meer met de Raad voor de Kinderbescherming, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het provinciale samenwerkingsverband Circuit Jeugdcomplex, het Landelijk Plaatsingsoverleg (LPO), het Regionaal Casus Overleg (RCO) en de wekelijkse consultatie bij jeugdhulpverleningsinstelling Combinatie Jeugdzorg.

Second opinion

Heb je als verwijzer of behandelaar behoefte aan een second opinion, dan bieden we de mogelijkheid om een bepaald aspect verder te onderzoeken of om een cliënt tijdelijk op te nemen.

Gastplaatsing

Indien nodig of gewenst kan De Catamaran een cliënt van een andere instelling of afdeling tijdelijk als gast opnemen. Dit kan de plaatsende instelling tijdelijk ontlasten. Een gastplaatsing is gericht op stabilisatie en contactherstel. Uiteindelijk gaat de cliënt terug naar de plaatsende afdeling.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon