De financiering van de zorg voor volwassenen loopt via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Op basis van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bepaalde delen van zorg.

Ambulante GGZ voor volwassenen

De ambulante (poliklinische) behandeling van GGzE wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft hiervoor eigen voorwaarden. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of en op welke manier je behandeling vergoed wordt of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Voor een behandeling die valt onder de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ betaal je, net als voorgaande jaren, een eigen risico voor de zorgverzekering.

Zorgverzekering verplicht

GGzE mag je pas in behandeling nemen als je een zorgverzekering hebt. Als je geen basiszorgverzekering hebt, overtreed je de wet en kun je een boete krijgen. Daarom raden we je aan om zo snel mogelijk een zorgverzekering af te sluiten als je die nog niet hebt.

Zorgkosten als je geen verblijfsvergunning hebt

Heb je geen verblijfsvergunning voor verblijf in Nederland? Dan heb je als het nodig is toch recht op gezondheidszorg.

Klinische GGZ-behandeling voor volwassenen

Als je klinisch wordt behandeld betekent dit dat je opgenomen bent bij GGzE. De eerste drie jaar van je opname bij GGzE worden betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na het derde jaar wordt je behandeling betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Beschermd wonen voor volwassenen

In 2020 betaalt de gemeente de kosten voor Beschermd wonen bij GGzE. Beschermd of begeleid wonen (Zorgzwaartepakket GGZ-C) valt namelijk onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Krijg je ook behandeling als je beschermd of begeleid woont? Dan wordt die behandeling in 2020 betaalt door de zorgverzekeraar (zie hierboven: ambulante behandeling voor volwassenen)

Begeleiding voor volwassenen

Krijg je hulp van GGzE om zelfstandig te kunnen leven of heb je dagbesteding? Dan wordt deze hulp in 2020 vergoed door de gemeente. Deze begeleiding valt dan onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Toeleiding naar arbeid

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het gaat hier om mensen die nu bijvoorbeeld nog een Wajong-uitkering krijgen of die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Forensische zorg

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de bekostiging van forensische zorg. In de meeste gevallen is er geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

In uitzonderingsgevallen kan sprake zijn van een eigen bijdrage of eigen risico, bijvoorbeeld als er al een indicatie voor verblijfszorg was voordat er sprake was van forensische zorg.

Expats

Als je als expat verzekerd bent via een European Health Insurance card (EHIC) met verzekeringsnummer kunnen we de zorg rechtstreeks declareren bij je zorgverzekeraar. Als dat niet het geval is dan kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar in het buitenland om de vergoeding helder te krijgen. Het is helaas niet mogelijk om per sessie te betalen.

Op de hoogte blijven van (veranderingen in) de financiering van de zorg

Via de website Informatie Langdurige Zorg blijf je op de hoogte van (veranderingen in) de financiering van de zorg.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar of gemeente.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact